Sáng 6-5, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 phát động Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 nhằm mục đích nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn. Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm soát tốt các nguy cơ rủi ro dẫn đến tai nạn lao động, cháy nổ, hàn, cắt kim loại, tai nạn trong vận hành, điều khiển các phương tiện, tai nạn do ngã cao, vật đè rơi, vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


Thiếu tá Thân Văn Lực, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 12 phát động Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 12 yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là trong thực hiện, quản lý, sử dụng các trang bị kỹ thuật, vật tư cũng như các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh lao động. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn… Kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.


Các đại biểu dự lễ mít tinh Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Tin, ảnh: Mạnh Tú