Ngày 6-5, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Trong thời gian qua các đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện và chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, cháy nổ, đặc biệt các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn lao động, cháy nổ có tính chất lặp lại nhiều lần như làm việc có sử dụng trang thiết bị điện, trang bị dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ, tiếp xúc với đạn dược, thuốc nổ…


Đại tá Đàm Minh Tuân, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo.

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cơ quan, đơn vị nhất là người trực tiếp lao động được huấn luyện đủ nội dung, thời gian, chất lượng tốt. Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và người lao động trong LLVT tỉnh, nhất là đối tượng lao động trực tiếp đã tự giác, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, kỷ luật lao động, do đó đã hạn chế, ngăn chặn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương làm tốt công tác bảo đảm chữa cháy trên địa bàn góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Dịp này 3 cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.


Các đơn vị ký cam kết hưởng ứng thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Tin, ảnh: Trần Lộc