Sáng 14-5, tại Lữ đoàn Pháo binh 382, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác có buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 382 đã có những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng đến Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, tập trung phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập tại cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đề xuất, thủ trưởng Bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân khu đã tiếp thu, giải đáp thỏa đáng, bảo đảm dân chủ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ.


Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn Pháo binh 382 đã đạt được về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản cấp trên về sinh hoạt đối thoại dân chủ; thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại dân chủ ở các cấp đúng theo quy định, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG