Ngày 14-5, đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Sư đoàn 306.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch tại Sư đoàn 306.

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, đoàn công tác tiến hành kiểm tra trực tiếp các nội dung: Kết quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới; công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chất lượng giáo dục chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ; công tác xây dựng doanh trại, nơi ăn, ở của bộ đội…


Đoàn công tác kiểm tra suất ăn trưa của chiến sĩ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 422, Sư đoàn 306.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Tổ chức, huấn luyện chặt chẽ theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy không ngừng được nâng cao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện cho các đối tượng khung A, đối tượng chiến sĩ mới theo đúng kế hoạch, tập trung vào kiểm tra “3 tiếng nổ”. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chống say nắng, say nóng. Triển khai thực hiện tốt các nội dung thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. 

Tin, ảnh: Khương Quang