Sáng 15-5, Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”. Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội TĐQT Lữ đoàn 601.

Tại Đại hội các đại biểu thống nhất đánh giá, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Lữ đoàn 601 được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển toàn diện, đúng hướng; gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp đổi mới của Đảng; thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong 5 năm qua, Lữ đoàn 601 được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Năm 2021 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hàng Nhì; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2023 và 4 lần cờ đơn vị huấn luyện giỏi; Bằng khen của Binh chủng TTLL; Cờ thi đua của Quân khu; Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và rất nhiều tập thể, cá nhân trong Lữ đoàn được các cấp khen thưởng.


Đoàn chủ tịch duy trì đại hội
.


Quang cảnh đại hội.

Phát biểu tại Đại hội TĐQT Lữ đoàn 601, Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Lữ đoàn Thông tin 601 đã đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu mong muốn thời gian tới Lữ đoàn 601 cần quán triệt và thực hiện tốt một số nộ dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; nhất là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đối với công tác TĐKT; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng; sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào TĐQT; phối hợp triển khai có hiệu quả phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, đặc biệt là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng bộ lữ đoàn xác định và thực hiện 3 đề cao, 5 chống, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, bền vững. tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ nêu gương, tạo thành phong trào “đua - đuổi - vượt” các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình của Quân khu và đơn vị đã triển khai; xây dựng nhiều mô hình mới sáng tạo trong thời gian tới. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó, những nơi khó khăn gian khổ, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội TĐQT.

Tại Đại hội TĐQT, Lữ đoàn 601 đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, giai đoạn 2019-2024.


Đại tá Nguyễn Bá Vịnh, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Trần Quang Hùng, Chính ủy Lữ đoàn trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội TĐQT.

Tin, ảnh: Vũ Hải