Chiều 20-5, Đoàn Thanh tra của Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của người chỉ huy các cấp trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Quân khu 1. Trung tướng Lê Đình Thương, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị: Về phía Quân khu 1: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu.

Về phía Thanh tra Bộ Quốc phòng: Thiếu tướng Lê Văn Lương, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Thanh tra và các thành viên trong đoàn thanh tra.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.


Trung tướng Lê Đình Thương, Chánh Thanh tra Bộ Quốc công bố Quyết định thanh tra.

Tại Hội nghị sau khi nghe đồng chí chủ trì hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Quân khu; Thủ trưởng Quân khu đọc báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm của người chỉ huy các cấp trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong hơn 3 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, hoạt động thanh tra được tổ chức thực hiện theo pháp luật, quá trình thanh tra bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nổi lên là: Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; xây dựng và ban hành các quy định, quy chế về lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phòng ngừa tham nhũng; tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong Quân khu được tiến hành thường xuyên; góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua thanh tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của người chỉ huy các cấp thuộc Quân khu trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, giúp Quân khu phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các sai phạm nếu có. Trên cơ sở kết quả thanh tra và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Thanh tra Bộ Quốc phòng tổng hợp báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong những năm tiếp theo.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.


Thiếu tướng Lê Văn Lương, Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Thanh tra phổ biến kế hoạch thanh tra.

Phát biểu kết luận hội nghị Trung tướng Lê Đình Thương, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu trong quán triệt nghiêm túc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chuẩn bị tốt nội dung báo cáo đoàn thanh tra. Đồng chí Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng yêu cầu: Đối với các thành viên, tổ thanh tra khi thực hiện thanh tra tại các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao cho từng thành viên, căn cứ vào toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để đánh giá khách quan, chính xác; hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị được thanh tra; quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công tác của đơn vị; đối với các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, bảo đảm an toàn về tài liệu, hồ sơ trong vấn đề quản lý…

Đoàn tiến hành thanh tra các nội dung tính từ ngày 1/1/2021 đến 31/3/2024; thời gian diễn ra thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu từ ngày 20/5 đến 19/6.

Tin, ảnh: Vũ Hải