Ngày 21-5, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo đại hội.


Đoàn chủ tịch duy trì đại hội.

Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) Trường bắn Quốc gia khu vực 1 giai đoạn 2019 - 2024 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào TĐQT và sự trưởng thành của Trường bắn. Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của trường bắn, đơn vị có nền nếp chính quy tốt, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân chặt chẽ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 


Quang cảnh đại hội.

Đại hội đã thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029: Cán bộ, chiến sĩ toàn trường bắn tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác. Phát triển phong trào TĐQT toàn diện có chiều sâu; xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…
 


Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Trường bắn tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT trong thời gian tới bằng những hành động thiết thực, cụ thể; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân khu và Trường bắn; tích cực đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trường bắn TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Tại đại hội, chỉ huy Trường bắn đã trao giấy khen tặng 3 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.
 


Đại tá Đặng Xuân Hùng, Chính ủy Trường bắn Quốc gia khu vực 1, trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.


Đại tá Hoàng Công Cán, Chỉ huy trưởng Trường bắn Quốc gia khu vực 1, trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong
Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội:

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG