Sáng 28-5, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, tổ chức tọa đàm “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ, nhân viên Trung đoàn 12 tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ vị trí, vai trò, thực trạng, nội dung, biện pháp và sự cần thiết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Những giải pháp, cách thức, cách làm hay, hiệu quả để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị. Nhiều tình huống tư tưởng, những tấm gương sáng, hình ảnh đẹp về tinh thần đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng đồng chí, đồng đội trong cuộc sống cũng như trong thực hiện nhiệm vụ và một số số trường hợp có bản lĩnh chính trị không vững vàng, chưa xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với quân đội, gia đình và đồng chí đồng đội… cũng được dẫn chứng tại buổi tạo đàm để cán bộ, nhân viên trong đơn vị cùng trao đổi, chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phân tích, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.”


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu  biểu dương tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đơn vị, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình của tọa đàm.

Để phát huy tốt kết quả của buổi tọa đàm, Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu cán bộ, nhân viên đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên và vận dụng linh hoạt nội dung chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” thông qua một số biện pháp cụ thể như: Các cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy, cơ quan chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy, duy trì cơ quan, đơn vị chấp hành nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho bộ đội.


Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm.

Sau tọa đàm, mỗi quân nhân tự soi, tự sửa, giữ vững bản lĩnh, xây dựng ý chí, quyết tâm, nhận thức rõ được trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh, có trách nhiệm với hành vi của bản thân, giải quyết các mối quan hệ đúng mực với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và gia đình. Góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.


Cán bộ Trung đoàn 12 sôi nổi thảo luận tại buổi tọa đàm.


Tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Tin, ảnh: GIANG NAM