Trong 2 ngày 27 và 28-5, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm đối với Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Phương pháp giảng bài giáo dục chính trị cho các đối tượng của cán bộ chính trị; kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; việc quán triệt thực hiện về các văn bản của Bộ Quốc phòng và Quân khu về rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; kiểm tra nền nếp công tác tham mưu huấn luyện và thực hành điều lệnh đội ngũ…


Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra vở học tập chính trị của chiến sĩ tại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Qua kiểm tra, đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra trên các nội dung công tác. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách giáo án huấn luyện bảo đảm đầy đủ. Hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát nhiệm vụ (nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, tham gia hội thi, hội thao các cấp; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai…); triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận nhân dân; phối hợp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT tại đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; xây dựng, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng chặt chẽ. Kiểm tra nhận thức chính trị cán bộ, chiến sĩ kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70% đạt khá, giỏi.


Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận các nội dung kiểm tra, đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, sĩ quan trẻ bằng nhiều hình thức, biện pháp. Tăng cường rà soát chất lượng chính trị nội bộ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với đơn vị, gia đình từ đó hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật.

Tin, ảnh: Khương Quang