Sáng 9-11, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì đã làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự về sản xuất vật tư kỹ thuật và công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Cùng dự có đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho trang bị kỹ thuật toàn quân; nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, Học viện Kỹ thuật quân sự là một trong những đầu mối thực hiện các nhiệm vụ này.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị các ý kiến làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; rà soát, đề xuất những giải pháp, hoàn thiện những quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động này.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Thiếu tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm trang bị kỹ thuật toàn quân năm 2023 do Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện; báo cáo kết quả đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. 

Tại cuộc làm việc, đại diện một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đánh giá cao nguồn nhân lực, cũng như cơ sở kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của Học viện Kỹ thuật quân sự. Chất lượng đào tạo các chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số và Chính phủ điện tử tại Học viện đạt kết quả tốt, thể hiện thông qua việc nghiên cứu khoa học, đạt giải cao trong các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc, các cuộc thi khoa học kỹ thuật về lĩnh vực công nghệ thông tin. Học viên tốt nghiệp về làm việc, được các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, là đội ngũ cán bộ nòng cốt trong công tác phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại đơn vị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tham quan một số sản phẩm do Học viện Kỹ thuật quân sự nghiên cứu, phát triển.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực của Học viện Kỹ thuật quân sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm trang bị kỹ thuật toàn quân năm 2023 do Học viện Kỹ thuật quân sự đảm nhiệm đạt nhiều kết quả tích cực. Học viện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm cho phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đã chủ động rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo các cho các đối tượng về phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; quản lý, điều hành huấn luyện, đào tạo, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, Học viện đã quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, cử đi đào tạo ở các nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục và đào tạo trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


Thiếu tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự báo cáo tại cuộc làm việc.


Đại diện Bộ tư lệnh 86 đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

Để tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị thời gian tới Học viện Kỹ thuật quân sự cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Học viện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Học viện Kỹ thuật quân sự phải là nòng cốt đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, xây dựng chương trình đào tạo sát nhiệm vụ của các đơn vị; thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh chuẩn đầu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kết luận cuộc làm việc. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Học viện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường nghiên cứu, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, nhận diện những yếu tố tác động để bổ sung vào giáo trình, tài liệu và chương trình huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Học viện, đánh giá, rà soát số lượng, chất lượng nhân lực phục vụ chuyển đổi số; tập trung giải quyết các đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giúp Học viện hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục