Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2022).

* Cục Kỹ thuật vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2022).

Thời gian đợt thi đua cao điểm là 75 ngày, từ ngày 14-5-2022 đến ngày 27-7-2022 với các nội dung, chỉ tiêu: Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng. Thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỉ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội. Vận động CBCS tích cực tham gia đóng góp quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua mà cấp trên phát động.


Lãnh đạo Cục Kỹ thuật ghi nhận giao ước thi đua của đại diện các phòng, ban.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Kỹ thuật yêu cầu các phòng, ban tập trung quán triệt, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu và Cục Kỹ thuật về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử chính trị, giá trị nhân văn sâu sắc của ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân...

Tin và ảnh: Nguyễn Cường

* Sư đoàn 3 vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2022).

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 75 ngày (từ 14-5-2022 đến 27-7-2022). Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua gồm: Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng; Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn Sao Vàng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn Sao Vàng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 - Sao Vàng thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


Chỉ huy Sư đoàn ghi nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Qua đợt thi đua cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có nhận thức đúng đắn truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng; hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Mạnh Cường

* Sư đoàn 346 phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2022).


Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Trong thời gian 75 ngày thi đua: 75 ngày (từ ngày 14/5/2022 đến ngày 27/7/2022). Nội dung thi đua tập trung vào đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng; thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

 Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã giao ước, ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm; tránh hình thức, phô trương. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực gắn với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Tin, ảnh: Khương Duy, Trung Kiên

* Thông qua đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách với quân đội và hậu phương quân đội.

Mỗi cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh, đơn vị cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện một mô hình có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tham gia tu sửa, tôn tạo, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động kiểu mẫu” và cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống LLVT tỉnh Thái Nguyên (15-4-1945/15-4-2022).


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên trao thưởng đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động kiểu mẫu” và cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống LLVT tỉnh Thái Nguyên (15-4-1945/15-4-2022).

Tin và ảnh: Đức Thúy

* Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn phát động đợt thi đua, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, tập trung vào công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và chi trả các chế độ cho các đối tượng chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tham gia ký kết giao ước thi đua.

Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã tham gia ký kết giao ước thi đua, quyết tâm đạt được kết quả cao nhất trong đợt thi đua.

Tin và ảnh: Dương Nguyên

* Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng xác định: Đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì chặt chẽ, nghiêm túc các chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", bảo đảm tốt công tác hậu cần tài chính cho các nhiệm vụ. Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.


Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tiếp tục giải quyết tốt các tồn đọng về chính sách cho các đối tượng; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thiết thực như: phụng dưỡng, chăm sóc, thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng; gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách có điều kiện hoàn cảnh khó khăn; tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang; tổ chức tốt các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng...

Tin và ảnh: Việt Hòa, Phương Quyền

* Tại buổi lễ phát động thi đua, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn yeu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng; Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao thưởng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; mừng Đảng, mừng xuân và 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua đã đề ra. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao giấy khen tặng 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; mừng Đảng, mừng xuân và 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bắc Kạn.

Tin và ảnh: NamTrang, Quang Nhất

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục