Từ ngày 11 đến 13-1, Lữ đoàn Thông tin 601 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2021. Tham gia lớp tập huấn có 75 đồng chí là cán bộ huấn luyện từ cấp trung đội trưởng trở lên.

Tập huấn nhằm thống nhất, bồi dưỡng các vấn đề mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện. Đây là dịp để đơn vị đánh giá đúng trình độ, khả năng, tổ chức thực hành huấn luyện và khai thác, sử dụng các trang thiết bị khí tài thông tin của đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp trong toàn Lữ đoàn.

Trong 3 ngày tập huấn trọng tâm vào các nội dung: Quán triệt các Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị CTĐ, CTCT năm 2021 của Chính ủy Quân khu; Thống nhất tổ chức phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật từng người và tổ bộ binh, phương pháp soạn thảo kế hoạch TTLL; thứ tự hành động của chỉ huy cơ quan, đơn vị trong chuyển trạng thái SSCĐ; định hướng quy hoạch phát triển hệ thống thông tin giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung trọng tâm năm 2021; hoạt động CTĐ, CTCT trong các trạng thái SSCĐ...


Lớp tập huấn kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1.

Kết thúc lớp tập huấn, tiến hành kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1; Một số nội dung điều lệnh đội ngũ từng người có súng và không có súng; điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả kiểm tra ĐLĐN và ĐLQL 100% đạt khá, giỏi, kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 72,14% đạt yêu cầu trở lên. Thông qua đợt tập huấn trình độ của cán bộ các cấp không ngừng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm thông tin liên lạc.

Tin và ảnh: VŨ DOA