Nỗ lực đưa các anh về
Cập nhật ngày: 25/04/2021 20:39

Theo thống kê, Bắc Ninh có hơn 16.640 cán bộ, chiến sĩ của quê hương đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, trong đó còn rất nhiều liệt sĩ hiện chưa tìm được hài cốt hoặc thiếu thông tin nên chưa được bàn giao quy tập về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT tỉnh Bắc Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.


Quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Giai đoạn 2013-2020, tỉnh Bắc Ninh thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn. Số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh do các đơn vị chuyển giao chưa xác định được thông tin và số lượng mộ liệt sĩ thiếu thông tin trong các nghĩa trang cần xác định danh tính còn nhiều; liệt sĩ hy sinh, an táng trên địa bàn tỉnh chủ yếu hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hồ sơ, danh sách, sơ đồ mộ chí không có hoặc có nhưng không đầy đủ; nhân chứng không còn; địa hình đã bị cải tạo, thay đổi, hài cốt liệt sĩ đã bị phân hủy nên khó khăn cho việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện; công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, đẩy mạnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng kế hoạch khảo sát tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ... Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Cựu Chiến binh, báo, đài của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 620 công văn với danh sách 7.853 liệt sĩ của các đơn vị, địa phương trong toàn quân phối hợp xác minh, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xác minh, kết luận, cung cấp thông tin 7.621 liệt sĩ, 196 trường hợp quân nhân mất tin, mất tích thuộc 8 đơn vị trong toàn quân.

Đối với công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tập huấn, hướng dẫn về công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố với thành phần từ cấp thôn trở lên. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, cử cán bộ về từng thôn, xóm, khu phố hướng dẫn thẩm tra, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức kết luận địa bàn, khảo sát và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa phương.

Đến tháng 11-2019, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, là một trong 16 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành kết luận địa bàn và cơ bản lập được bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và là tỉnh hoàn thành đầu tiên trong Quân khu. Từ năm 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức 12 đoàn khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 11 liệt sĩ, đồng thời tiếp nhận 30 hài cốt liệt sĩ do các đơn vị khác bàn giao. Qua đó, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hùng