Ngày 16-6, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Phòng không 210 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đại biểu Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu BCH hội phụ nữ lữ đoàn, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

5 năm qua, 100% các tổ hội thuộc Hội phụ nữ Lữ đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc quy chế công tác phụ nữ trong QĐND Việt Nam. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của lữ đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của lữ đoàn; kịp thời cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Quân khu đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” vào tình hình thực tế nhiệm vụ của lữ đoàn; chủ động phối hợp với các tổ chức quần chúng trong các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tốt chính trị của Lữ đoàn. Ghi nhận kết quả, Hội Phụ nữ Lữ đoàn những năm qua đều đạt vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng.


Chỉ huy Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội xác định nhiệm kỳ tới: Tập trung xây dựng hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc, kịp thời tham mưu, đề xuất với cơ quan chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “ Phụ nữ Quân khu đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phấn đấu hằng năm 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến” trong đó có 30 – 40% đạt danh hiệu “Hội viên xuất sắc”; 50-60% cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng, Hội Phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH Hội phụ nữ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tin và ảnh: SỸ HÙNG