Sáng 18-6, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030, trực tuyến tại 7 điểm cầu gồm: Bộ tư lệnh Quân khu; Bộ CHQS các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính uỷ Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính uỷ Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu kết luận hội nghị.

Trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 Quân khu và BCĐ 515 các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237; Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ đặt ra hoàn thành tốt: Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; tổ chức tập huấn và kết luận địa bàn; công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm tốt trang bị, phương tiện và quản lý Nhà nước trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu… Đặc biệt, hoạt động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc được chú trọng, góp phần ổn định chính trị- xã hội ở các địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước.

          Giai đoạn 2021 đến 2030 BCĐ 515 Quân khu xác định: Tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với quyết tâm chính trị cao, khẩn trương, tích cực, đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu sớm hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Từng bước công bố cho thân nhân, gia đình liệt sĩ và nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hoàn thành việc bàn giao sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh…

          Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Đề án Quân khu có 51 tập thể và 72 cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Tiêu biểu là các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ban CHQS huyện Đại Từ, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên; Ban CHQS huyện Cao Lộc, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu.

Khương Quang