Trong các ngày từ 13 đến 15-7, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, dại diện các cơ quan Quân khu.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

Cuộc diễn tập được thực hiện theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Bắc Giang đã tích cực, chủ động vừa diễn tập vừa rút kinh nghiệm để rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong từng giai đoạn, vấn đề huấn luyện và thực hiện đúng, đủ các nội dung đề ra.


Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phát biểu bế mạc cuộc diễn tập.

Quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các tình huống cụ thể. Trong tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến, tuân thủ đầy đủ các bước, thứ tự nội dung phương pháp tiến hành, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ quân sự.

Cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung, chương trình và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Đây là cơ sở để Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời làm cơ sở để chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập CH-CQ đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin và ảnh: Nguyễn Năng