Chiều 11-10, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu; Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu phát biểu khai mạc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Kạn.

Diễn tập KVPT tỉnh Bắc Kạn năm 2021 gồm 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến giữ vững KVPT. Với một số nội dung như: Vận hành cơ chế; thực binh thiết quân luật; thực binh đánh đánh địch tiến công hỏa lực đường không và thực binh đánh địch đổ bộ đường không; xử trí tình huống A2.


Thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.


Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu nhấn mạnh: “Xây dựng và hoạt động KVPT là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền, LLVT và nhân dân, được chuẩn bị ngay từ thời bình. Trong đó, diễn tập KVPT tỉnh là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền; cơ quan quân sự phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Thông qua diễn tập còn là bước kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của cán bộ các cấp và khả năng huy động tiềm lực của địa phương trong xử trí các tình huống quốc phòng. Đồng chí yêu cầu tỉnh Bắc Kạn cần tập trung làm tốt một số nội dung:

Quán triệt sâu sắc chỉ thị diễn tập của Quân khu và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và chính quyền của tỉnh trong năm 2021. Tập trung tối đa sức lực, trí tuệ, phương tiện vật chất cho diễn tập, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, thực hành nghiêm quy định trong diễn tập và đảm bảo an toàn cho người và vũ khí trang bị cho diễn tập.

Diễn tập vận hành cơ chế phải linh hoạt sát với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, các vai tập thể hiện rõ vai trò và cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan.

Trong quá trình diễn tập thực binh phải bảo đảm đúng ý định, bảo đảm bí mật, an toàn. Các cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc diễn tập cần thu hồi, bảo quản theo đúng chế độ quy định. Đặc biệt trong quá trình diễn tập vẫn duy trì hoạt động thường xuyên của địa phương, sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh nhất là việc ảnh hưởng của bão số 7.

Trên cơ sở diễn tập cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn quan điểm đường lối của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Hà Nam Trang