Từ ngày 11 đến 13-10, Trường Quân sự Quân khu tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho học viên đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng chuyên ngành binh chủng khóa 53, năm học 2021 với đề mục “Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật”.

Đây là nội dung huấn luyện trọng tâm, với yêu cầu cao nhằm hoàn thiện năng lực thực hành, tác phong chỉ huy, bản lĩnh cho người học và phân đội trong chuẩn bị và thực hành chiến đấu, là bài học thực tế giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được trang bị vào chỉ huy tiểu đội, khẩu đội thực hành chiến đấu; củng cố, hệ thống hóa kiến thức đã học trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao sau khi ra trường.


Đại tá Trần Thanh, Chính ủy Nhà trường kiểm tra, động viên bộ phận hậu cần trong diễn tập.

Qua hơn 2 ngày đêm thực hành diễn tập, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong thực hành diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu; các cương vị cơ bản nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy kiên quyết, linh hoạt.


Khẩu đội DKZ chi viện hỏa lực cho bộ binh đánh địch.

Thông qua cuộc diễn tập cũng là dịp để nhà trường đánh giá đúng thực chất công tác giáo dục đào tạo, từ đó rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở từng cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng diễn tập nói riêng và chất lượng giáo dục đào tạo nói chung.

CHU MẠNH THƯỜNG