Ngày 14-10, đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng dẫn đầu tiến hành kiểm tra các công trình chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Cùng đi có các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh.

Đoàn công tác đã kiểm tra tại căn cứ chiến đấu của các địa phương, đơn vị; khu căn cứ hậu cần, kỹ thuật và nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, cơ bản theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.


Đoàn công tác kiểm tra khu căn cứ chiến đấu.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sự nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình quân sự, khu căn cứ chiến đấu; Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền về cuộc diễn tập và chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát lại các thành phần tham gia diễn tập, nghiên cứu kỹ kịch bản để luyện tập đạt hiệu quả; đặc biệt chú ý đến việc huy động lực lượng dự bị động viên, bảo đảm tốt chế độ, chính sách; huấn luyện các thành phần tham gia thực binh luyện tập thuần thục bảo đảm cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh đạt được kết quả cao nhất.

Việt Hòa - Trần Lộc