Ngày 18-10, đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra nơi làm việc của cán bộ Đại đội Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận những kết quả, thành tích mà Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2021. Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt công tác QP, QSĐP; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT; công tác SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng lực lượng. LLVT tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2021; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Trung tướng Dương Đình Thông kiểm tra nhận thức của chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn thường xuyên nghiên cứu, quán triệt chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trên; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo và nền nếp chế độ sinh hoạt của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cơ quan; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ học tập, công tác. Phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; quản lý chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. 


Trung tướng Dương Đình Thông kiểm tra nhà xe SSCĐ của Đại đội thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Trung tướng Dương Đình Thông kiểm tra bếp ăn của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp và Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Tin và ảnh: Vũ Hải