Ngày 19-10, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.


Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch diễn tập của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tỉnh tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh; chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện bảo đảm cho diễn tập tại khu căn cứ chiến đấu tỉnh và các khu thực binh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập theo nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn, giúp đỡ các sở, ban, ngành tỉnh chuẩn bị đề cương diễn tập và văn kiện diễn tập theo đúng quy định bảo đảm chất lượng. Qua các lần kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập thử một số nội dung vận hành cơ chế, tổng duyệt thực binh và tham gia thực hành tổ chức diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã đạt được trong cuộc diễn tập vừa qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với từng cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lũ; rà soát, kiểm tra, xử lý toàn bộ hệ thống các văn bản, văn kiện diễn tập theo đúng quy định...


Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Kết thúc hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tặng giấy khen cho 20 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.

Nam Trang - Khánh Ly