Ngày 4-11, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác hậu cần của Trung đoàn 141, Sư đoàn 3. Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu.

Tại đơn vị, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung: Hệ thống văn kiện, sổ sách; công tác quản lý, dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ; công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên; hệ thống văn kiện và hệ thống sổ sách nghiệp vụ công tác hậu cần; kết quả tăng gia sản xuất, phong trào thi đua “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2021; công tác phòng, chống dịch  bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra việc bảo đảm quân trang cho bộ đội.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá: Đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần; quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác hậu cần của Quân khu. Xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, sổ sách hậu cần thường xuyên của các ngành; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ đảm bảo đời sống, thực hiện đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ, định lượng ăn cho các đối tượng, giữ vững quân số khỏe. Đồng thời tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh theo mùa; tăng cường các biện pháp giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn; quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải giữ gìn vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch 5K của Bộ Y tế, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của ngành hậu cần Trung đoàn 141 đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm kịp thời công tác hậu cần cho các nhiệm vụ; tích cực tổ chức tăng gia sản xuất, cải tiến chế biến bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.


Đoàn công tác kiểm tra việc chế biến thực phẩm tại nhà bếp đơn vị.

Thời gian tới, Trung đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm đủ lượng dự trữ rau xanh, củ quả; thường xuyên củng cố, tu sửa hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

LÊ ĐỨC NINH