Sáng 5-1, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016-2021 theo hình thức trực tuyến. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì điểm cầu Quân khu 1.

5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Tổng cục Hậu cần; cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và ngành hậu cần toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ ngành Vận tải quân sự tích cực tham gia hưởng ứng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực phong trào thi đua thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có nền nếp; phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.


Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Cơ quan, đơn vị vận tải các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phù hợp; gắn nội dung phong trào với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Phong trào thi đua luôn bám sát hoạt động thực tiễn của bộ đội vận tải; khơi dậy ý thức trách nhiệm, động lực thi đua của cán bộ, chiến sĩ vận tải toàn quân. Từ phong trào, các cơ quan, đơn vị vận tải đã thi đua thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác vận tải, tàu thuyền quân sự. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng vận tải quân sự theo hướng “Chính quy, tinh, gọn, mạnh”; tiếp nhận, chuyển giao, khai thác hiệu quả phương tiện vận tải thế hệ mới...


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần. 

Để phát huy hiệu quả phong trào, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị vận tải các cấp xác định rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua trong nghị quyết lãnh đạo và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa các nguồn lực ở cả 3 cấp. Cơ quan, đơn vị vận tải các cấp thi đua đột phá vào xây dựng chính quy; công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải, tàu thuyền quân sự được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, vũ khí trang bị đi vào nền nếp, chất lượng.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị vận tải các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội ý thức chấp hành trong tham gia giao thông; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện trước khi làm nhiệm vụ, góp phần giảm thiểu vụ việc mất an toàn do lỗi chủ quan. Từ năm 2016 đến nay, ngành Vận tải quân sự đã vận chuyển được gần 8,5 triệu tấn vật chất các loại (vượt 10,5% so với giai đoạn 2011-2016); vận chuyển được gần 16,5 triệu lượt người, vượt 14% so với giai đoạn 2011-2016, sản lượng vượt 14,5% so với 5 năm trước. Giai đoạn 2016 -2021, toàn ngành đã tiết kiệm được trên 24 tỉ đồng từ các hoạt động, biện pháp cụ thể, thiết thực.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu 1.

Thời gian tới, nhiệm vụ công tác vận tải có sự phát triển, đòi hỏi phong trào thi đua phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa, với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, ngành Vận tải quân sự xác định, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật; triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, vững chắc trong toàn quân, tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao năng lực công tác vận tải.

Cùng với đó, tập trung đột phá vào việc tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức, biên chế, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ quan, đơn vị vận tải vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tiếp cận, chuyển giao, khai thác hiệu quả trang bị vận tải thế hệ mới; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Lãnh đạoTổng cục Hậu cần trao Bằng khen của Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua của ngành Vận tải quân sự giai đoạn 2016-2021.


Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu trao Cờ thưởng của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng và bằng khen của Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đã trao bằng khen của Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" Bộ Quốc phòng tặng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016-2021. Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu trao Cờ thưởng của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn Vận tải 651 (Cục Hậu cần Quân khu); trao Bằng khen của Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể và 1 cá nhân: Phòng Vận tải (Cục Hậu cần Quân khu); Phòng Hậu cần (Sư đoàn 3); cá nhân Đại tá Nguyễn Văn Chiển, Trưởng phòng Vận tải (Cục Hậu cần Quân khu).

Tin và ảnh: Ngọc Anh