Sáng 11-1, Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chuyên ngành cấp trên; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác tư pháp, thanh tra và pháp chế; hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành được ban hành đầy đủ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống vi phạm, tội phạm trong LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương điều tra, giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án xảy ra, không để khiếu kiện, oan sai, sót, lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đơn vị.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác của ngành tòa án, giải quyết các vụ án chặt chẽ, chính xác, đúng pháp luật, xét xử đúng người, đúng tội.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chủ động trong kiểm tra, thanh tra phát hiện, xử lý, kịp thời ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí…

Qua đó việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được; đồng thời yêu cầu các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ.


Quang cảnh hội nghị.

Các cơ quan tư pháp cần phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đặc biệt; đề ra các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trong đơn vị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, đảm bảo đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt người vi phạm, tội phạm.

Chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đúng thẩm quyền, quy định pháp luật. Chủ động nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị và mối quan hệ của quân nhân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Triển khai đồng bộ các biện pháp, lựa chọn nội dung phù hợp trong tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân. Phối hợp tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ…

Tin và ảnh: NGỌC ANH