Chiều 11-1, Ban chỉ đạo công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng, chống bệnh nghề nghiệp (PCBNN) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công ATVSLĐ và PCBNN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; triển khai Chương trình hoạt động về công tác ATVSLĐ, PCBNN trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tuyến tại 34 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo ATVSLĐ, PCBNN Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo ATVSLĐ, PCBNN Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 1.

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, vật lực, nhất là dịch Covid-19, công tác ATVSLĐ, PCBNN trong toàn quân tiếp tục được duy trì hoạt động đều đặn, đạt kết quả tốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy, nhận thức, ý thức của người lao động về công tác ATVSLĐ, PCBNN được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị lao động sản xuất tiếp tục cập nhật, quán triệt những quy định mới của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác huấn luyện, chủ động triển khai nhiều biện pháp can thiệp, đầu tư công nghệ mới, cải tạo nhà xưởng, nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ. Tai nạn lao động so với cùng kỳ năm 2020 giảm cả về số vụ, số người bị nạn. Chất lượng môi trường lao động được cải thiện, ô nhiễm tiếng ồn và hóa chất độc hại đã được giảm đáng kể, sức khỏe của người lao động được chăm sóc tốt hơn.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2021, toàn quân có 35 tập thể và 42 cá nhân được Trưởng Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu khẳng định: Đối với Quân khu 1, công tác PCBNN và tai nạn lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động có nền nếp, nội dung hoạt động được đưa vào kế hoạch và chỉ tiêu thi đua. Cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo PCBNN và tai nạn lao động Quân khu đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu về công tác PCBNN và tai nạn lao động. Các đơn vị sản xuất, kho, trạm, bệnh viện, bệnh xá…được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, ý thức tự bảo vệ của cán bộ, nhân viên được nâng lên. Công tác giáo dục tuyên truyền được đẩy mạnh, toàn Quân khu đã chỉ đạo tổ chức 10 cuộc mít tinh, có sự tham gia của hơn 4,200 cán bộ, chiến sĩ và người lao động, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động được quan tâm, toàn Quân khu không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Để công tác ATVSLĐ, PCBNN toàn quân năm 2022 đạt hiệu quả cao, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đơn vị cần đề ra các giải pháp khắc phục những điểm tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác ATVSLĐ, PCBNN. Các đơn vị bổ sung, đưa công tác ATVSLĐ, PCBNN vào nghị quyết lãnh đạo năm, chú trọng ưu tiên đầu tư thích hợp về nhân lực, vật lực cho các hoạt động ATVSLĐ, cải tiến quy trình công nghệ, cải tạo nhà xưởng, kho tàng đồng bộ, khoa học, để giảm thiểu các yếu tố độc hại phát sinh, ảnh hưởng tới ưucs khỏe người lao động. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huấn luyện về ATVSLĐ cho các đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp với hoạt động của đơn vị.  Chấn chỉnh công tác an toàn trong khai thác hầm lò, huấn luyện sử dụng vật liệu nổ, thanh xử lý đạn dược. Nghiên cứu, đề xuất trang bị, phương tiện bảo hộ lao động thuộc lĩnh vực đặc thù. Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện, khám định kỳ, giám định bệnh nghề nghiệp, lập và bổ sung hồ sơ vệ sinh lao động của đơn vị lao động theo quy định. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc điều tra, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ, sự cố nghiêm trọng…


Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu.

GIANG NAM và QĐND