* Sáng 13-1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ đón hơn 1.300 quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị trở về địa phương.


Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trao quà tặng các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân của quê hương Bắc Ninh đã trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, nhiều đồng chí được các cấp khen thưởng, đặc biệt có 76 quân nhân đã được kết nạp Đảng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; biểu dương thành tích, sự cố gắng của các quân nhân trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, mong muốn các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, công tác, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Sau lễ đón, 100% quân nhân xuất ngũ đã đăng ký vào lực lượng dự bị động viên của địa phương.

NGUYỄN HÙNG

* Ngày 12-1, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về xây dựng quê hương.

Năm 2020, Thái Nguyên giao hơn 1.700 thanh niên nhập ngũ vào quân đội. Sau 2 năm học tập, rèn luyện trong quân ngũ, các quân nhân đã hoàn thành tốt nghĩa vụ theo quy định, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Trong số quân nhân xuất ngũ đợt này, có trên 5% đã được kết nạp vào Đảng trong thời gian tại ngũ; số còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.


Đại diện chính quyền thị xã Phổ Yên gặp mặt quân nhân xuất ngũ của địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các địa phương đánh giá cao tinh thần phấn đấu và rèn luyện của các quân nhân. Đồng thời, mong muốn các quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tiên phong đi đầu trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Gương mẫu thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền vận động người dân xây dựng nền quốc phòng, an ninh địa phương vững mạnh. Thực hiện tốt việc đăng ký tham gia lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng tập trung huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ khi được động viên.

THIỀU CHUNG