Ngày 13-5. Đảng ủy Sư đoàn 3 tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đánh giá: 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, Sư đoàn đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; xây dựng quyết tâm, tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện CTKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn. Đến nay 100% hệ thống cơ sở kỹ thuật của Sư đoàn đã xây dựng và thường xuyên được củng cố, nâng cấp bảo đảm chính quy, khang trang, đúng quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, khai thác VKTBKT an toàn, hiệu quả. Công tác kiểm tra bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Hiện nay, 100% xe ô tô, mô tô trong Sư đoàn đều có đủ giấy tờ, tem lô gô, mũ bảo hiểm có cằm, tình trạng kỹ thuật xe tốt; công tác kiểm kê, kiểm định, hóa nghiệm, kiểm tra hệ thống chống sét, VKTBKT, bếp lò hơi thực hiện nghiêm túc...


Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 giai đoạn 2022-2030 và những năm tiếp theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ mới được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vu huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, bắn đạn thật và các nhiệm vụ khác. Nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa, niêm cất VKTBKT; bảo đảm an toàn trong thực hiện CTKT, không để xảy ra mất mát, cháy nổ và an toàn giao thông; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy kỹ thuật, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, vững mạnh. Duy trì tốt nền nếp CTKT, quản lý chặt chẽ VKTBKT; thường xuyên củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật (kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật...) chính quy. Nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT theo phân cấp. Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả VKTBKT thế hệ mới, công nghệ cao được biên chế. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật; triển khai tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, vững chắc; thực hiện xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa, niêm cất VKTBKT; ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào khai thác, sử dụng VKTBKT và công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTKT.


Lãnh đạo Sư đoàn 3 trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật.

Tại hội nghị, chỉ huy Sư đoàn đã trao giấy khen tặng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382.

Tin và ảnh: Khương Quang