Chiều 23-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765, Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quản lý chương trình huấn luyện, tiến trình biểu, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh chất lượng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, 100% cán bộ giảng dạy chính trị đều làm chủ công nghệ soạn thảo bài giảng giáo án điện tử kết hợp thuyết trình, sử dụng băng, đĩa hình, tài liệu bổ trợ cho từng nội dung. Giai đoạn 2013  - 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trên 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng thường trực, quân số tham gia đạt 95%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,6 đến 85% đạt khá và giỏi. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ luôn được quan tâm theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” bảo đảm nội dung, thời gian, kết quả kiểm tra hằng năm 100% các đơn vị đều đạt khá trở lên. Lực lượng dự bị động viên hằng năm được huấn luyện theo đúng Pháp lệnh, kết quả có trên 77,6% đạt khá và giỏi. Tham mưu tổ chức giáo dục QP-AN cho các đối tượng được trên 45 nghìn lượt người , đạt 94,4%; hơn 109.000  lượt học sinh, sinh viên được giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh. Kết quả công tác huấn luyện đã góp phần tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu đánh giá cao công tác huấn luyện của LLVT tỉnh Cao Bằng, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765 và Nghị quyết 703, triển khai xây dựng đồng bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường huấn luyện, kiểm tra ban đêm. Thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, động viên khen thưởng kịp thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Tin và ảnh: Việt Hòa - Phương Quyền