Sáng 23-6, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (giai đoạn 2013 - 2022). Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.

10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp các nghị quyết về công tác tài chính quân đội đề ra. Toàn lực lượng đã phát huy hiệu quả các nguồn lực bảo đảm công tác tài chính cho các nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, nhiệm vụ diễn tập xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ động làm tốt công tác dự toán, tiếp nhận, phân bổ các nguồn ngân sách theo đúng quy định có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ  cả thường xuyên, đột xuất; lãnh đạo công tác quản lý, chấp hành dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ. Lãnh đạo công tác bảo đảm tài chính cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đầu tư xây dựng các công trình, dự án, bảo đảm tốt các chế độ chính sách quân đội và hậu phương quân đội, bảo đảm các chế độ thanh, quyết toán các nguồn kinh phí quốc phòng, kinh phí địa phương; thanh toán các chế độ cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng bảo đảm đúng, đủ, kịp thời theo đúng các thủ tục, nguyên tắc tài chính. Thông qua các hoạt động này góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, khám sức khỏe cho bộ đội và phòng, chống dịch bệnh ở cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác tăng gia sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.


Đại tá Đàm Minh Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 về công tác tài chính quân đội.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần, tài chính. Thường xuyên đổi mới công tác tài chính của đơn vị phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước và Quân đội. Khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu  biểu dương những kết quả đạt được của LLVT tỉnh trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính của đơn vị, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 về công tác tài chính quân đội.

Việt Hòa - Trần Lộc