Hiệu quả từ đổi mới công tác huấn luyện
Cập nhật ngày: 27/06/2022 09:07

Thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn phòng không 210 đã cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung thực hiện tốt 4 đổi mới về: tư duy, nhận thức; cơ chế chỉ đạo, điều hành; nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm cho huấn luyện. Chất lượng huấn luyện của đơn vị được nâng lên, nhiều năm liên tục, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Huấn luyện giỏi”.

Đại tá Tô Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Hằng năm, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện; trong đó đặc biệt coi trọng việc cụ thể hóa Nghị quyết 765 và Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện vào xây dựng nghị quyết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảm bảo phù hợp thực tiễn, sát với nhiệm vụ công tác huấn luyện.


Trung đội pháo phòng không 57mm Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210 huấn luyện bám, bắt mục tiêu trên không.


Đưa chúng tôi đi tham quan công tác huấn luyện của đơn vị, Thượng tá Phạm Phùng Hồi, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn chia sẻ: Với quan điểm “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện ở các cấp; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; duy trì nghiêm túc và nâng cao chất lượng huấn luyện tại chức, tự học cho đội ngũ cán bộ; tiến hành kiện toàn đồng bộ tổ chức, biên chế của các đơn vị trước và trong huấn luyện. Lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp…

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triệt để các đề án của trên trong đổi mới công tác huấn luyện. Cùng với việc tổ chức tập huấn cán bộ theo quy định, đơn vị duy trì nghiêm nề nếp, chế độ thông qua giáo án, xây dựng giáo án bám sát phương châm “Dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hành nhất”; coi trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chính trị trong xây dựng giáo án điện tử; bồi dưỡng cán bộ theo chế độ tuần, chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng thời gian ít, nội dung nhiều dẫn đến dàn trải, chung chung, kém chất lượng.

Công tác quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành theo phân cấp, bảo đảm “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tổ chức điều hành huấn luyện linh hoạt, tạo cho đơn vị tính chủ động trong khắc phục những bất cập mới nảy sinh, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả, phát huy dân chủ quân sự cũng như tính chủ động, tích cực trong giám sát và điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp. 

Quá trình huấn luyện bám sát nội dung, chương trình huấn luyện cơ bản, đồng thời linh hoạt bổ sung cho phù hợp với thực tế. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện lý thuyết kết hợp với huấn luyện thực hành, lấy thực hành làm chính; gắn huấn luyện cơ bản với huấn luyện theo nhiệm vụ và huấn luyện bảo đảm hết nội dung, thời gian; tăng cường thời gian bám nắm thao trường đối với đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy vai trò của tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Thường xuyên làm tốt công tác cổ động thao trường, nhất là trong các nội dung có cường độ cao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, tạo không khí thi đua phấn khởi trong huấn luyện.

Hằng năm, trên cơ sở ngân sách, kinh phí bảo đảm của trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm như: xây mới, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện theo hướng cơ bản, chính quy, thống nhất, có tính ứng dụng cao, thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; đồng thời đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng cho nhiệm vụ huấn luyện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Lữ đoàn. Ngoài ra, đơn vị luôn chủ động tạo nguồn kinh phí từ tăng gia sản xuất, đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi năm để góp phần bảo đảm vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị đạt kết quả tốt nhất.
Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng tự học, tự rèn. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện được nâng lên; trình độ, năng lực huấn luyện, phương pháp, tác phong công tác, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét. Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục trong huấn luyện hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 72,6% đến 82,5% đạt khá, giỏi. Quân khu và Cục Phòng không Lục quân kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện chuyên ngành phòng không đều đạt giỏi; nhiều năm liền, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. 

Đây chính là tiền đề vững chắc để trong những năm tới, Lữ đoàn phòng không 210 tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: BÙI HIỆP