Sáng 28-6, Bộ Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIX (2022-2027) với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ Tham mưu phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới”. Tham gia đại hội có 112 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các tổ chức đoàn trong cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu. Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ-PTTN) của Bộ Tham mưu đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới; hoạt động thi đua xung kích tổ chức chặt chẽ, thống nhất; chất lượng sinh hoạt đoàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng lên; tổ chức đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực phát huy vai trò tham gia xây dựng tổ chức đảng; hoạt động phối hợp kết nghĩa duy trì hiệu quả. Vị trí của tổ chức đoàn được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


Đại tá Tạ Quang Ngọ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu phát biểu khai mạc đại hội.


Các đại biểu dự đại hội.

Kết quả nổi bật trong CTĐ-PTTN 5 năm qua, đó là tuổi trẻ Bộ Tham mưu xung kích tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương với hơn 500 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với 150 sản phẩm tham gia hội thi các cấp, đạt 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân, cùng hàng chục giải thưởng cấp Quân khu, được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, SSCĐ, công tác; tham gia hơn 3.600 ngày công lao động, giúp đỡ 125 gia đình chính sách, xây dựng 2 nhà văn hóa, làm mới 25km đường nông thôn...


Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Qua thảo luận, đại hội xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện CTĐ-PTTN 5 năm tới với khẩu hiệu hành động “Kiên định, trí tuệ, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”; thực hiện 2 khâu đột phá: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đoàn các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh tuổi trẻ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh LLVT Quân khu, 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu ghi nhận, biểu dương kết quả CTĐ-PTTN của Bộ Tham mưu trong 5 năm qua, đồng thời yêu cầu trong những năm tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoạt động CTĐ-PTTN trong Bộ Tham mưu có sự phát triển vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực; tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động CTĐ-PTTN đảm bảo thực chất, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua xung kích hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thường xuyên bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đoàn; củng cố, kiện toàn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc...


Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh LLVT Quân khu lần thứ IX, 2022-2027 ra mắt đại hội.

Phát huy dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ CHí Minh LLVT Quân khu lần thứ IX (2022-2027) gồm 15 đại biểu chính thức.

Tin và ảnh: MẠNH NGUYÊN