Bộ Tổng Tham mưu vừa ban hành Công văn số 1786/TM-QH về việc thống nhất trang phục trao, nhận thưởng.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong buổi kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh và chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 vào cuối tháng 4 vừa qua, về sử dụng trang phục khi trao, nhận thưởng trong hội trường, Bộ Tổng Tham mưu thống nhất thực hiện trong các cơ quan, đơn vị toàn quân như sau:

Khi trao, nhận thưởng ngoài trời: Thực hiện đội mũ theo quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-TM ngày 21-11-2012 của Tổng Tham mưu trưởng.


Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Trao, nhận thưởng trong hội trường: Người làm công tác tổ chức (kể cả các buổi lễ không có trao, nhận thưởng), người trao, người nhận không đội mũ; người phục vụ (là quân nhân) phải đội mũ.

Trường hợp đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, huân chương cho tập thể có Quân kỳ Quyết thắng: Người trao (nếu là quân nhân), người nhận và tổ quân kỳ đội mũ theo quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội.

Đối với lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) khi trao, nhận thưởng: Người trao, người nhận (mặc quân phục GGHB) được phép đội mũ nồi của lực lượng GGHB. Trường hợp người trao không mặc quân phục của lực lượng GGHB thì không phải đội mũ.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện thống nhất, đúng quy định trên từ ngày 1-7-2022.

Theo QĐND