Ngày 28-6, Đảng ủy Lữ đoàn 210 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Quang cảnh hội nghị.

6 tháng qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm công tác SSCĐ; lãnh đạo thực hiện mệnh lệnh huấn luyện, bám sát phương châm, yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kết quả huấn luyện 6 tháng đầu năm 2022 có 100% các khoa mục đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát chủ đề năm 2022“Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Các cấp ủy làm tốt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết các cấp; chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy xác định 6 chỉ tiêu chủ yếu và đề ra các giải pháp quan trọng cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện. Lãnh đạo duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp chế độ SSCĐ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế; cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt, giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, chú trọng huấn luyện cơ động nhanh, huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục pháp luật, làm tốt công giáo bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Bảo đảm tốt vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị; bảo đảm tốt VKTBKT cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của các cấp uỷ, chi bộ; tiếp tục xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” gắn với thực hiện “3 đề cao, 5 chống”; tham gia thi bí thư chi bộ cấp Quân khu phấn đấu giành giải cao. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc.

Tin và ảnh: Đức Thiện