Sáng 30-6, Cục Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm, Cục Chính trị đã triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Duy trì nghiêm các chế độ trực và nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, sát thực tế tình hình phòng chống dịch bệnh. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Kết luận 21 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; cấp ủy các cấp chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Chính trị trong 6 tháng đầu năm, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát nhiệm vụ của LLVT Quân khu, chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về hoạt động CTĐ, CTCT và xây dựng Đảng bộ. Trước mặt, tập trung tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 572 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác dân tộc trong tình hình mới; thi bí thư chi bộ cấp Quân khu đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả...

MẠNH NGUYÊN