Ngày 13-7, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi kỹ thuật tăng, thiết giáp toàn quân năm 2022 tại Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra nội dung xe tốt.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra 4 nội dung thi gồm: Xe tốt, khai thác xe giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; nội dung thi nhận thức; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị tham gia hội thi toàn quân của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Đại đội Thiết giáp. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo Đại đội Thiết giáp tăng cường luyện tập bổ sung các nội dung, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phấn đấu tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất.

Quang Nhất - Khánh Ly