Ngày 4-8, đoàn công tác Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) Quân khu do Đại tá Đỗ Văn Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng ban thường trực, Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Lạng Sơn và Ban Chỉ đạo PKND huyện Văn Lãng về công tác PKND.

Tại các cơ quan, đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ của lực lượng PKND tỉnh và huyện Văn Lãng; kết quả tuyên truyền về công tác PKND cho các đối tượng; công tác huấn luyện, diễn tập, tập huấn lực lượng chuyên môn PKND... Kiểm tra nhận thức và thực hành huấn luyện đối với Trung đội SMPK 12,7mm kiêm nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và Ban CHQS huyện Văn Lãng.


Đại tá Đỗ Văn Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng ban thường trực, Trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND Quân khu quán triệt tại buổi kiểm tra tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND tỉnh và BCĐ PKND huyện Văn Lãng đã phát huy tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác PKND một cách toàn diện, vững chắc, đi vào chiều sâu, hiệu quả. Hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện huấn luyện chi tiết, đầy đủ, chất lượng; công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng không được triển khai đúng quy định, đạt chất lượng tốt, sát thực tiễn, từng bước nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng Phòng không trong khu vực phòng thủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác PKND được quan tâm duy trì thường xuyên, hiệu quả.


 Kiểm tra thực hành khẩu đội SMPK 12,7mm kiêm nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


 Kiểm tra thực hành khẩu đội SMPK 12,7mm kiêm nhiệm của Ban CHQS huyện Văn Lãng.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Đỗ Văn Tuấn yêu cầu, thời gian tới Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Lạng Sơn và BCĐ PKND huyện Văn Lãng tiếp tục nắm chắc tình hình, tích cực, chủ động tham mưu xây hệ thống PKND có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho LLVT và mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo PKND các cấp đúng thành phần và hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục hoàn chỉnh các văn kiện về PKND phù hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: DƯƠNG NGUYÊN