Chiều 22-9, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì đối thoại dân chủ với cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng khối cơ quan Sư đoàn 346 trong ngày Chính trị và văn hóa tinh thần quý 3 năm 2022. Cùng dự có đại biểu thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu; đại biểu một số phòng chức năng thuộc 4 cơ quan Quân khu.

Tại buổi đối thoại, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu cơ quan Quân khu đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tổng hợp các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác lãnh đạo, điều hành của chỉ huy đơn vị trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội; công tác vệ sinh môi trường; công tác bảo đảm các chế độ, chính sách cho đội ngũ sĩ quan, QNCN và chiến sĩ…


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346.

Trao đổi tại buổi đối thoại, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của hoạt động ngày chính trị và văn hóa tinh thần, là dịp giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời giải quyết những vướng mắc, qua đó động viên tư tưởng, giữ vững ổn định đơn vị. Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng đã trực tiếp đối thoại và giải đáp những vướng mắc, khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 346 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của ngày chính trị, văn hóa tinh thần hằng tháng; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, phát huy dân chủ trong tham gia ý kiến, tránh việc tổ chức hoạt động ngày chính trị và văn hóa tinh thần mang tính hình thức, hiệu quả không cao. Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội, kịp thời quan tâm tạo điều kiện, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, như số cán bộ, QNCN hiếm muộn con, đối tượng cao tuổi chưa xây dựng gia đình hay gia đình những quân nhân hoàn cảnh gia đình khó khăn…


Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 dự buổi sinh hoạt.


Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Cũng trong ngày chính trị, văn hóa tinh thần, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã được chỉ huy Sư đoàn thông tin tình hình dư luận, tư tưởng, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, quân khu và sư đoàn; xem video clip một số hình ảnh hoạt động của quân đội trong quý III năm 2022; quán triệt một số nội dung trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Bùi Hiệp