Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ CTKT của LLVT tỉnh. Qua đó, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong thực hiện các mặt CTKT.

Thượng tá Trịnh Minh Long, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cho biết: Ngành Kỹ thuật đã tham mưu giúp Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 sát với yêu cầu nhiệm vụ CTKT của tỉnh, tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với CTKT. Từ đó, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của quân nhân đối với CTKT trong đơn vị.

Quá trình thực hiện nghị quyết đã kết hợp với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, tạo phong trào thi đua sâu rộng, toàn diện trên cả 4 mục tiêu gắn với các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện của LLVT tỉnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, các hoạt động hưởng ứng “Năm an toàn giao thông”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” được thực hiện có nền nếp. 

Thực hiện Nghị quyết 382, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, kiểm tra, tăng hạn sử dụng VKTBKT theo chỉ tiêu; duy trì và tổ chức thực hiện tốt ngày kỹ thuật trong tuần, giờ kỹ thuật trong ngày. Qua đó, phát hiện, khắc phục kịp thời những hỏng hóc, bảo đảm VKTBKT đạt hệ số kỹ thuật theo quy định. Đến nay, 100% xe ô tô, mô tô trong Bộ CHQS tỉnh đều có tình trạng kỹ thuật tốt. Công tác bảo đảm VKTBKT được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh các năm 2009, 2016, 2021 đều đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. 


Ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của VKTB.

Công tác đầu tư, củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật luôn được chú trọng; đến nay, cơ bản nhà kho vũ khí đạn Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 852 được xây dựng theo đúng quy chuẩn; hệ thống kho VKTBKT được lắp đặt hệ thống thiết bị, dụng cụ cứu hỏa, bổ sung, sửa chữa bể cát, bể nước an toàn phòng chống cháy nổ, có đầy đủ biển bảng chính quy.

Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá “Quản lý tốt VKTBKT và bảo đảm an toàn kho vũ khí đạn dược”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày kỹ thuật và chế độ trực ban kỹ thuật, chế độ kiểm tra VKTBKT, các quy định về sử dụng VKTBKT, khi đưa ra sử dụng đều được kiểm tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ, đủ tiêu chuẩn mới cho phép sử dụng. 100% cán bộ, chiến sĩ được giáo dục quán triệt các quy định về công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác sử dụng VKTBKT, nhất là trong kiểm tra đánh thuốc nổ, ném lựu đạn và bắn đạn thật, diễn tập cấp tỉnh, huyện và các cụm tác chiến xã, phường. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, đạn dược, khí tài, xe - máy, xe thiết giáp đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được xác định là trọng tâm trong nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật được tiến hành thường xuyên, việc tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT được chỉ huy các cấp chú trọng. Công tác bồi dưỡng tạo nguồn nhân viên kỹ thuật có phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe tốt, sẵn sàng thay thế những thủ kho đã lớn tuổi được tiến hành hiệu quả. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý trong quản lý VKTBKT, vận tải kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc của ngành kỹ thuật.

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, từ năm 2007 đến nay, đã có 157 sáng kiến cải tiến của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được công nhận như: Bộ điều khiển nổ, thiết bị điều khiển từ xa, bia ẩn hiện điều khiển bằng điện. Việc phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật quân sự, nhất là tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tiếp cận với các loại VKTBKT mới được duy trì thường xuyên; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào thực tế, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa VKTBKT, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Đàm Minh Tuân, Phó chỉ huy trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động 50, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng khẳng định: Thực hiện Nghị quyết 382 đã tạo chuyển biến toàn diện, trực tiếp nâng cao chất lượng CTKT của LLVT tỉnh. Nền nếp chế độ CTKT được duy trì nghiêm túc; cơ sở kỹ thuật được đầu tư xây dựng chính quy; nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn được nâng cao. Góp phần bảo đảm tốt VKTBKT cho huấn luyện, diễn tập và hoạt động thường xuyên của LLVT tỉnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP.

Bài và ảnh: Việt Hòa-Phương Quyền