Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là khâu đột phá, nội dung trọng tâm được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 382 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện ở các cấp được thực hiện nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Nội dung, phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm sát địa bàn và phương án tác chiến. Việc kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực được thực hiện tốt ở từng khâu, từng bước và cả giai đoạn huấn luyện. Công tác quản lý, điều hành, bảo đảm huấn luyện được triển khai đồng bộ, toàn diện cả về con người, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập... Hằng năm, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật… bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối. Nhờ đó, kết quả huấn luyện của Lữ đoàn không ngừng được nâng lên.

Chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và các kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan Quân khu về SSCĐ; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trong Lữ đoàn cũng như trên địa bàn đóng quân. Công tác quản lý văn kiện tác chiến; biển bảng, sổ sách phòng trực ban tác chiến, đơn vị đã thực hiện đồng bộ, thống nhất quản lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu. Thường xuyên làm tốt công tác tổ chức cơ động xe, pháo SSCĐ theo kế hoạch, các lần nổ máy và cơ động đều an toàn tuyệt đối, hệ số kỹ thuật bảo đảm tốt. Luyện tập báo động trực SSCĐ A2 và kiểm tra đột xuất các phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo cơ quan xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, thảm họa hạt nhân, kế hoạch ứng phó tai nạn tàu bay dân dụng đúng quy định. Phân đội trực SSCĐ cho Quân khu, Lữ đoàn; trực thông tin bảo đảm 100% quân số, VKTBKT; sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Từ đầu năm đến nay, 100% cán bộ trong Lữ đoàn được huấn luyện theo phân cấp (trong đó cấp tiểu đoàn trên 80%; đại đội, trung đội trên 75% khá, giỏi); huấn luyện dự bị động viên đạt trên 80%; diễn tập chỉ huy - cơ quan và diễn tập cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Đây là yếu tố quan trọng để Lữ đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

VĂN LUYẾN