Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chính ủy Quân khu, đoàn công tác Quân khu do Đại tá La Công Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Đoàn 338, gồm khối cơ quan, các Nông lâm trường 196, 461 và Trung đoàn 462.

Tại các cơ quan, đơn vị, đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện hoạt động CTĐ, CTCT các ngành: Tuyên huấn; cán bộ; tổ chức xây dựng đảng; kiểm tra, giám sát; bảo vệ - an ninh; dân vận; chính sách; công tác quần chúng và hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng; công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; nhận thức của sĩ quan, QNCN về đối tượng, đối tác, truyền thống quân đội, LLVT Quân khu, đơn vị; tổ chức, phương pháp giảng bài chính trị; quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách, khen thưởng thường xuyên, niên hạn; công tác nắm, quản lý tư tưởng; công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…


Đoàn công tác Quân khu kiểm tra tại khối cơ quan Đoàn 338.


Kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 462.


Đoàn công tác kiểm tra tại Nông lâm trường 196.

Thông qua kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện và đối thoại trực tiếp với cán bộ chủ trì các đơn vị được kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Hoạt động CTĐ, CTCT của Đoàn 338 và các đơn vị trực thuộc được duy trì thường xuyên, nền nếp, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đoàn công tác chỉ ra một số hạn chế và yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để trong thời gian tới, đó là: Việc quán triệt văn bản của cấp trên của một số cán bộ chủ trì chưa sâu kỹ nên chất lượng soạn thảo văn bản, tổ chức thực hiện còn yếu, thiếu; chất lượng chuẩn bị dự thảo nghị quyết và ghi biên bản sinh hoạt của một số đảng bộ, chi bộ còn chung chung, dàn trải; duy trì hoạt động của hội đồng quân nhân chưa thường xuyên; thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên, cán bộ chưa chặt chẽ, việc lưu trữ hồ sơ còn đơn giản; giáo án, bài giảng chính trị còn sơ sài, nhận thức của một số sĩ quan, QNCN còn yếu; có đơn vị công tác nắm, giải quyết tư tưởng chưa kịp thời.

Tin, ảnh: Chí Dũng