Chiều 28-9, Đảng ủy Sư đoàn 346 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo.

10 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 346 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức về “đối tượng”, “đối tác” và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Sư đoàn không ngừng được nâng cao. Sư đoàn chấp hành nghiêm mẫu biểu biên chế; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng nâng cao. Hằng năm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, thâm nhập, phúc tra, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV); thường xuyên bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo đảm cho bộ đội đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ động, tích cực trong lao động, sản xuất và khắc phục thiên tai, dịch bệnh, giúp nhân dân ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.


Quang cảnh hội nghị.

Những năm tới, Đảng ủy sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Sư đoàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc… góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Khương Quang