Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Ninh năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào diễn tập theo kế hoạch.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh năm 2022 sẽ diễn ra trên quy mô lớn với mục đích nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức, điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tác chiến KVPT; kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy và hiệp đồng của cán bộ các cấp trong xử trí các tình huống, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng thủ dân sự, phương án tác chiến trong KVPT.

Xác định diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã ra nghị quyết chuyên đề và chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Bộ CHQS tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập; thành lập Ban chỉ đạo, Ban nội dung, Ban bảo đảm và Ban nghiên cứu tổng kết diễn tập do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng ban, các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh; đồng thời, tham mưu xây dựng lịch công tác chuẩn bị cho diễn tập của Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo, quy định rõ về nội dung làm việc, thời gian tiến hành, thành phần tham gia...


Luyện tập tham gia thực binh đánh địch tiến công hỏa lực bằng đường không trong diễn tập.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã chủ động liên hệ các cơ quan chức năng Quân khu thống nhất ý định diễn tập và các khu vực thực binh trong diễn tập theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu. Tham mưu mời Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu về bồi dưỡng, hướng dẫn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh về thứ tự, hành động trong diễn tập và xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập. Phân công cơ quan, cán bộ của Bộ CHQS tỉnh tham gia hướng dẫn, giúp đỡ cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong quá trình xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập.

Thượng tá Nguyễn Khắc Trung, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trên cơ sở ý định diễn tập, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã chủ động hướng dẫn, triển khai xây dựng hệ thống văn kiện đúng quy định. Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã xác định rõ thứ tự hành động của chỉ huy - cơ quan trong chuyển trạng thái SSCĐ; quyết tâm tác chiến phòng thủ; kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ và kế hoạch cơ động lực lượng trong chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, bảo đảm khu sơ tán, hoàn thiện đường hầm ĐH-1 tại căn cứ chiến đấu theo đúng ý định của Tư lệnh Quân khu. Đã tổ chức lực lượng đi trinh sát thực địa tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, qua đó xác định rõ vị trí bố trí lực lượng ăn, ở dã ngoại; huấn luyện bổ sung; đường cơ động; khu vực thực hành bắn chiến đấu và vị trí tham quan diễn tập thực binh.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Khắc Trung, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tham mưu phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch xử trí tình huống A2 với các nội dung đánh bắt giải thoát con tin và đánh chiếm lại mục tiêu bảo đảm chặt chẽ. Tích cực tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc địa phương làm đáy trong diễn tập là huyện Thuận Thành làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dân quân tự vệ; thực hành phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia diễn tập thực binh.

Trước khi bước vào thực hành diễn tập, Bộ CHQS tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện; tổ chức huy động lực lượng dân quân tự vệ; động viên quân nhân dự bị và một số phương tiện của nền kinh tế; huấn luyện bổ sung lực lượng dự bị động viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chuẩn bị thao trường, công sự trận địa cho diễn tập; tổ chức luyện tập thử và tổng duyệt trước khi bước vào diễn tập.

Với sự chủ động trong công tác tham mưu của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu và các cơ quan, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh năm 2022 hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Nguyễn Văn Hùng