Trong hai ngày 21 và 22-11, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính uỷ Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Lữ đoàn Công binh 575 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính uỷ Quân khu chủ trì buổi kiểm tra.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT như: hệ thống kế hoạch, văn kiện, số sách, đăng ký thống kê tổng hợp, nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; kiểm tra chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra thực hành bài giảng của cán bộ chính trị, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; công tác giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; công tác bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; tình hình tư tưởng, kỷ luật, các mối hệ xã hội của quân nhân; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" và các hoạt động phối hợp, kết nghĩa…      


Đoàn công tác kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu).

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch CTĐ, CTCT hằng tháng, quý, năm; tổ chức có hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động  CTĐ, CTCT theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; việc nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội được coi trọng. Hoạt động CTĐ, CTCT đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó chính uỷ Quân khu biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong hoạt động CTĐ, CTCT. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, cụ thể hóa sát với thực tiễn tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động tích cực thực hiện các biện pháp nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm tệ nạn xã hội, pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn giao thông nhất là trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán. Thường xuyên phối hợp với địa phương nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn, không để bị động, bất ngờ, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: Khương Quang