Ngày 22-11, Sư đoàn 346 tổ chức diễn tập động viên gắn với diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh. Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.


Các đại biểu tham quan diễn tập.

Ngay khi nhận Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn 346 đã ban hành Chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch về việc tổ chức diễn tập động viên gắn với diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh, Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 677) bắn đạn thật để tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện. Sư đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và huyện Định Hóa, Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát lệnh, huy động, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ DBĐV theo biên chế.

Ngày 1-11, Sư đoàn chỉ đạo Trung đoàn 677 thực hành tiếp nhận 495 quân nhân DBĐV, bảo đảm đúng thời gian quy định bàn giao cho Tiểu đoàn 8. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã kiện toàn tổ chức biên chế, huấn luyện theo đúng kế hoạch chương trình, nội dung, thời gian. Để chuẩn bị chu đáo cho diễn tập, Sư đoàn đã xây dựng các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát thực tế, làm tốt công tác giáo dục quán triệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ các cấp. 100% cán bộ, chiến sĩ DBĐV xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội.


Chỉ huy Trung đoàn 677 trong diễn tập.

Tại thao trường Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, đã tổ chức diễn tập động viên gắn với diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có Trung đoàn 677 thực binh, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8 bắn đạn thật được tăng cường hỏa lực của Tiều đoàn. Theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến các lực lượng tham gia diễn tập đã cơ động vào vị trí triển khai đội hình chiến đấu. Sau phát súng hiệu của Trung đoàn, hỏa lực các đơn vị đồng loạt khai hỏa tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt bắn đầu tiên, các hướng, mũi chiến đấu nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu được phân công, xử lý tốt các tình huống và kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB.


Khẩu đội DKZ lấy phần tử bắn, sẵn sàng diệt mục tiêu.

Theo dõi chỉ đạo, Thiếu tướng Hà Quang Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân khu đánh giá Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đặc biệt các phân đội hỏa lực của tiểu đoàn, đại đội có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ, trình độ tổ chức, hiệp đồng tác chiến của các bộ phận, khả năng huy động, tiếp nhận lực lượng DBĐV khi có tình huống xảy ra. Đồng thời làm tốt công tác phúc tra, quản lý, đăng ký nguồn DBĐV, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện DBĐV.

Tin, ảnh: Vũ Hải