Trong các ngày từ 23 đến 25-11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện Chợ Mới năm 2022.


Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh  Bắc Kạn tặng quà động viên lực lượng thực binh đấu đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới năm 2022.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới năm 2022 diễn ra với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Chợ Mới được tổ chức sát với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; có sự đổi mới về quy mô tổ chức, nội dung và phương pháp tiến hành diễn tập; quán triệt, chấp hành nghiêm ý định diễn tập của ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Sau hơn 2 ngày thực hành diễn tập khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập KVPT huyện Chợ Mới mang mật danh PT-22 đã hoàn thành nội dung, chương trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.


Thực binh đánh địch tiến công đường không trong diễn tập.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Kạn biểu dương và chúc mừng những kết quả huyện Chợ Mới đạt được trong cuộc diễn tập, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Chợ Mới cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế thông qua diễn tập; coi trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương của đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn huyện; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng. thế trận khu vực phòng thủ huyện và các xã, thị trấn đã được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với cùng cố quốc phòng an ninh ở các cấp. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại phương án tác chiến của các cấp cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, bảo đảm thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời binh, giữ gìn được ổn định về chính trị - trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết

Tại buổi bế mạc, huyện Chợ Mới đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 44 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.Lãnh đạo huyện Chợ Mới trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Tin, ảnh: Nam Trang