Sáng 29-11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng hến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 1.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính uỷ Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 1.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đẩy mạnh  xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Với đặc thù đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, Nghị quyết xác định: Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, có tính kết nối cao; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị là cơ sở để  cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn quân khu.

Tin và ảnh: Khương Quang