Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố 7 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nghị quyết vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành.

3 nghị quyết của Quốc hội gồm: Nghị quyết số 77/2023/QH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với đồng chí Phạm Bình Minh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đồng chí Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 78/2023/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 79/2023/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng những đóa hoa tươi thắm tới hai Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang. 

Tại Nghị quyết số 77/2023/QH15, Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 2 đồng chí: Phạm Bình Minh (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo) và đồng chí Lê Minh Chuẩn (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả).

Tại Nghị quyết số 78/2023/QH15, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 2 đồng chí: Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Tại Nghị quyết số 79/2023/QH15, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 2 đồng chí: Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

4 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 về Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, tại Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội giao Chính phủ xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm lấy ý kiến và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); chủ trì tổng hợp ý kiến và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân.

Giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức lấy ý kiến đối với nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức mình.

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Giao các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm đăng tải, tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan, phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của nhân dân; tổng hợp các ý kiến nhân dân gửi Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường)....

Theo QĐND