Ngày 31-1, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 tại Sư đoàn 3 và công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân tại Ban CHQS huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Để chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 3 đã kiện toàn biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới và tổ chức 4 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên. Hệ thống, sổ sách, kế hoạch, giáo án huấn luyện được đầu tư, làm mới theo đúng hướng dẫn, quy định bảo đảm trong 3 tuần đầu bước vào huấn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp làm tốt công tác thông qua giáo án, bài giảng tại thao trường, bãi tập sát thực tế, bảo đảm cho đơn vị huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, lấy chất lượng đánh giá kết quả huấn luyện… 


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu kiểm tra mô hình, học cụ huấn luyện tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu chỉ huy đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng; Mệnh lệnh, Hướng dẫn huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện tuần, tháng, sổ sách, giáo án, tiến trình biểu, tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tu sửa, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập bảo đảm đủ cho huấn luyện các nội dung theo từng đối tượng; ổn định tổ chức biên chế, trang bị và các mặt bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Đặc biệt, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp nhận chiến sĩ mới tại các địa phương trên địa bàn và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện bảo đảm trang trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2023 tại Ban CHQS huyện Yên Dũng, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang; Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân của đơn vị; đồng thời nhấn mạnh Ban CHQS huyện cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, tổ chức giao quân trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Tin, ảnh: Khương Quang