Trong các ngày từ 1 đến 3-2, Quân khu đã tổ chức đoàn công tác do Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 tại các đơn vị: Sư đoàn 346, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và Lữ đoàn Phòng không 210.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã kiểm tra vật chất, mô hình, trang thiết bị huấn luyện kĩ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh và các chuyên ngành binh chủng; tổ chức phương pháp thông qua giáo án, giảng bài giáo dục chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác chuẩn bị giao, nhận quân.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023, từ ổn định biên chế lực lượng; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách, giáo án, tiến trình biểu đến chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến, thao trường, bãi tập phục vụ huấn huyện. Công tác duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật đạt kết quả tốt; các đơn vị có cảnh quan doanh trại “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; triển khai toàn diện các mặt CTĐ, CTCT, hậu cần, kỹ thuật theo đúng hướng dẫn của Quân khu; tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và  hoàn thành mọi nhiệm vụ.


Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Sư đoàn 346.


Kiểm tra nổ máy xe SSCĐ tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Kiểm tra thực hành lên lớp chuyên ngành trinh sát tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn 210.

Đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị khắc phục, rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023 đạt hiệu quả.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị trước khi bước vào huấn luyện năm 2023, Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu kỹ Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu huấn luyện; xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch các cấp; thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ;  thực hiện nghiêm nền nếp huấn luyện theo quy định  ngay từ  những ngày đầu, tuần đầu; các đơn vị phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác nhận quân; đối với Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tham mưu, chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ giao nhận quân, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa an toàn. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: Vũ Hải