Ngày 23-3, Kho K23 (Cục Kỹ thuật) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu chọn tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trình Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Công đoàn cơ sở Kho K23 đã có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua như: huy động mọi nguồn lực ủng hộ các chương trình “Tết xum vầy”, “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, tặng quà cho con em đoàn viên công đoàn vượt khó, học giỏi. Tổ chức và duy trì hiệu quả mô hình “Hoạt động nhà kho tự quản”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất”. Cán bộ, đoàn viên công đoàn đã phát huy tốt tính gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất người lính thợ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Góp phần không nhỏ trong xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


Các đại biểu dự đại hội.

Phát huy thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội xác định phấn đấu 100% đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ; 3/3 công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80-85% cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành tố nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hằng năm có từ 2 đến 3 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.


Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội.

Tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: 1- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở; phát triển lực lượng đoàn viên mới trưởng thành về mọi mặt; phát huy vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ. 2- Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chuyên môn, chỉ tiêu công tác kỹ thuật của đơn vị; xây dựng đội ngũ an toàn vệ sinh viên có đủ trình độ, năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các đại biểu tham quan trưng bày chào mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Kho K23 nhiệm kỳ 2018-2023 trình đại hội; thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo của Cục Chính trị Quân khu tại Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX; bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX.Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX.

Phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm sau đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu biểu dương, chúc mừng thành công của Đại hội Công đoàn cơ sở Kho K23, đồng thời yêu cầu: Các đơn vị tích cực nghiên cứu, học hỏi những kinh nghiệm từ Đại hội Công đoàn cơ sở Kho K23, vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị tổ chức thành công đại hội công đoàn của đơn vị mình.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chỉ đạo rút kinh nghiệm sau đại hội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở tổ chức đại hội; chuẩn bị tốt các văn kiện, bám sát hướng dẫn các cấp, đánh giá sát thực trạng tình hình thực tiễn và khuyến khích các đơn vị xây dựng video clip minh họa cho báo cáo.


Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu rút kinh nghiệm sau đại hội.

Chuẩn bị nhân sự cho đại hội phải bám sát quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, đáp ứng tốt về đội tuổi, cơ cấu và chất lượng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua và văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội sôi nổi, ý nghĩa.

Quá trình tổ chức đại hội, điều hành linh hoạt, bám sát quy chế, chương trình đại hội, đảm bảo dân chủ, cởi mở và phát huy vai trò tập thể. Sau đại hội, tích cực tuyên truyền, rút kinh nghiệm, tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng, biểu dương các tập thể, các nhân có thành tích cao, mô hình hiệu quả.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phó chính ủy Quân khu nhấn mạnh, các đơn vị còn lại tích cực làm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội công đoàn cơ sở xong trước 6-2023. Giao Cục Chính trị, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn cơ sở và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn Quân khu diễn ra vào tháng 8-2023 thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ